जि.प.वाशिम आस्थापना रिक्तपदासाठी 7 ऑक्टोबरपासून परीक्षा

0
2

वाशिम, दि. 05 जिल्हा परिषद,वाशिमच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे ऑनलाईन परिक्षेचे वेळापत्रक आयबीपीएस कंपनीकडून प्राप्त झाले आहे. ही परीक्षा डिजीटल परीक्षा परिसर, गुलाटी टॉवर, शासकीय तंत्रनिकेतन समोर, लाखाळा, रिसोड रोड, वाशिम या परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.

           7 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2.30 वाजता दरम्यान रिंगमन (दोरखंडवाला) या पदासाठी दुसरे सत्रात तर दुपारी 3 ते सायंकाळी 6.30 वाजता दरम्यान वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदासाठी तिसरे सत्रात. 8 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 ते सायंकाळी 6.30 वाजता दरम्यान विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदासाठी तिसरे सत्रात. 10 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2.30 वाजतापर्यंत विस्तार अधिकारी (कृषी) पदासाठी दुसरे सत्रात तर दुपारी 3 ते 6.30 वाजता दरम्यान आरोग्य पर्यवेक्षक या पदासाठी तिसरे सत्रात. 11 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 7 ते सकाळी 10.30 वाजतापर्यंत. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) पदासाठी पहिले सत्रात,सकाळी 11 ते दुपारी 2.30 वाजतापर्यंत लघुलेखक (निम्नश्रेणी) पदासाठी दुसरे सत्रात तर दुपारी 3 ते सायंकाळी 6.30 वाजता दरम्यान लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या पदासाठी तिसरे सत्रात परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

         परीक्षेकरीता ज्या उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेकरीता वाशिम परीक्षा केंद्र मिळाले आहे. त्यांचे परीक्षेचे ओळखपत्र व परीक्षेपूर्वी उमेदवारांच्या होणाऱ्या आवश्यक तपासणीबाबत www.zpwashim.in या संकेतस्थळावर सूचना उपलब्ध आहे. तसेच प्रवेशपत्रामध्ये दिलेल्या सुचनांचे पालन करावे. परीक्षाविषयक वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सूचना संकेतस्थळावर कळविण्यात येईल. असे जिल्हा निवड समिती,वाशिमच्या वतीने कळविण्यात आले आहे