जि.प.च्या रिक्तपदासाठी 17 व 20 नोव्हेंबर रोजी परीक्षा

0
5

वाशिम, दि. 09  जिल्हा परिषदेच्या विविध गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे ऑनलाईन परिक्षेचे वेळापत्रक आयबीपीएस कंपनीकडून प्राप्त झाले आहे. ही परीक्षा डिजीटल परीक्षा परिसर, गुलाटी टॉवर,शासकीय तंत्रनिकेतन समोर,लाखाळा,रिसोड रोड,वाशिम या परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहे.

परीक्षेचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे. 17 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7 ते सकाळी 10.30 वाजता कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ग्रामिण पाणी पुरवठा) या पदासाठी, सकाळी 11 ते दुपारी 2.30 वाजता कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ग्रामिण पाणी पुरवठा) पदासाठी आणि दुपारी 3 ते सायंकाळी 6.30 वाजतादरम्यान कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ग्रामिण पाणी पुरवठा) पदासाठी पहिले, दुसरे व तिसऱ्या सत्रात, 20 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7 ते सकाळी 10.30 वाजता कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ग्रामिण पाणी पुरवठा) या पदासाठी व सकाळी 11 ते दुपारी 2.30 वाजता कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ग्रामिण पाणी पुरवठा) या पदासाठी पहिले व दुसऱ्या सत्रात परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

परीक्षेकरीता ज्या उमेदवारांना ऑनलाईन वाशिम परीक्षा केंद्र ऑनलाईन परीक्षेकरीता मिळाले आहे. त्यांचे परीक्षेचे ओळखपत्र व परीक्षेपूर्वी उमेदवारांच्या होणाऱ्या आवश्यक तपासणीबाबत www.zpwashim.in या संकेतस्थळावर सूचना उपलब्ध आहे. तसेच प्रवेशपत्रामध्ये दिलेल्या सुचनांचे पालन करावे. परीक्षाविषयक वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सूचना संकेतस्थळावर कळविण्यात येईल. असे सदस्य सचिव जिल्हा निवड समिती तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत सपकाळे यांनी कळविले आहे