रुस्तमपुर जवळ एसटी बसला अपघात

0
6

गोरेगांव मंगेझरी तिरोड़ा मार्गे जाणारी बस रुस्तमपुर या गावाजवळ अपघात ग्रस्त झाल्याचे वृत्त हाती आले आहे.