गोंदिया पंचायत समितीच्या कमचार्याचे रक्तदान

0
16

गोंदिया- येथील पंचायत समिती कायार्लयात पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून तसेच बालस्वच्छता अभियानांतर्गत रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.या रक्तदान शिबिराला मुख्य कायर्कारी अधिकारी डी.डी.शिंदे यांनी भेट देऊन रक्तदान करणार्या कमर्चारी व अधिकारी यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरवान्वित केले.यावेळी पंचायत समितीचे पदाधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी,गटशिक्षणाधिकारी लोकेश मोहबंशी,तालुका वैद्यकीय अधिकारी त्रिपाठी,कृषी अधिकारी शुक्ला,शिक्षण विस्तार अधिकारी बरईकर,मालाधारी यांच्यासह केंद्रप्रमुख,ग्रामसेवक,तलाठी,शिक्षक व कायार्लयातील कमर्चारी उपस्थित होते.