खासदार पटेलांनी घेतले पाथरी गाव दत्तक

0
14
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

गोंदिया-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहिर केलेल्या खासदार दत्तक गाव योजनेंतगर्त राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांनी गोरेगाव तालुक्यातील पाथरी हे गाव दत्तक घेतले आहे.गोरेगाव तालुक्यातील पाथरी हे गाव कृर्हाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रातंगर्त येत असून मोठे गाव आहे.3800 लोकसंख्या असलेल्या या गावाला खासदार प्रफुल पटेल यांनी द्त्तक घेऊन गावांचा सवार्गीण विकास करण्याचा संकल्प घेतला आहे.जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री घाटे यांनी यासंदभार्त माहिती देतांना पटेल यांच्या कायार्लयाकडून पाथरी गावाचे नाव आल्याचे व ते केंद्रसरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली.