दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठीत असणे अनिवार्य

0
11

 गोंदिया,दि.27 : राज्यातील सर्व व्यावसायिक दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असणे अनिवार्य असेल अशा तरतूदीची महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

सदर अधिनियमाच्या कलम 36(क) नुसार कामगार असो किंवा नसो अशा सर्व आस्थापनांचे नामफलक देवनागरी लिपितील मराठी भाषेमध्ये ठळक अक्षरात असेल परंतू अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडील देवनागरी लिपितील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील व लिपितील नामफलक देखील असू शकतील परंतू आणखी असे की, मराठी भाषेतील अक्षरलेखन नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक असेल आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक/आकार इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षराच्या टंक/आकारापेक्षा लहान असणार नाही.

         गोंदिया जिल्ह्यातील (ग्रामीण व शहरी भागातील) सर्व आस्थापना मालकांनी वरील तरतूदीचे तंतोतंत पालन करावे व आपल्या दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक वरीलप्रमाणे प्रदर्शित करावे. सदर तरतूदीचे भंग करणाऱ्या आस्थापना विरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तरी सर्व दुकाने व आस्थापना धारकांनी याबाबत नोंद घ्यावी, असे आवाहन सहाय्यक कामगार आयुक्त उज्ज्वल लोया यांनी केले आहे.