राज्यस्तरीय चमु कडुन कुकुडसाथ गावाची पाहणी

0
13

चंद्रपुर,दि.15.-  कोरपना तालुक्यातील कुकुडसाथ हे गाव केंद्रसरकार राबवित असलेल्या लाईट हाऊस योजनेत घेण्यात आलेले असुन, या योजनेद्वारा सिएसआर कंपनी व शासनाच्या समन्वयातुन गावाचा विकास कसा करता येईल . याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. याच साठी महाराष्ट्र राज्याच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या वतीने नुकतेच गडचिरोली जिल्हा परिषदचे जलजिवन मिशनचे प्रकल्प संचालक फ़रेंद्र कुतीरकर यांनी कुकुडसाथ या गावाला भेट देवुन पाहणी केलेली आहे.

                कुकुडसाथ हे गाव आदिवासी बहुल असुन , गाव हागणदारी मुक्त झालेले असुन, हागणदारी मुक्त अधिक झालेले आहे. त्यामुळे या गावाचा समावेश लाईट हाऊस या योजनेत झालेला आहे. सदर गाव प्रायोगिक तत्वावर घेण्यात आले असुन, गावात शाश्वत विकास कसा करता येईल यावर प्रयन केल्या जात आहे. गावात स्वच्छता व पिण्याचे पाणी यावर सतत जनजागृती केल्या जात असुन, गावातील सर्व भिंती बोलक्या झालेल्या आहे. गावातील सर्व परिसर स्वच्छ असुन संदेश प्रदान करण्यात आलेला आहे. गावात घनकचरा व्यवस्थापन, साड्पाणी व्यवस्थापन, प्लास्टिक कच-याचे योग्य व्यवस्थपन केल्या जात आहे. याच कामाची पाहणी करण्याकरीता राज्यस्तरावरुन कोरपना तालुक्यातील कुकुडसाथ गावाची राज्यस्तरीय चमुन्र पाहणी केलेली असुन , गावक-यांनी केलेल्या कामाचे चमु मुख गडचिरोली जिल्हा परिषदचे जलजिवन मिशनचे प्रकल्प संचालक फ़रेन्द्र कुतीरकर यांनी कौतुक केले आहे. पुधिल गावविकासाकरीता मार्गदर्शन केले. गाव भेटी ला आले असता चंद्रपुर जिल्हा परिषदच्या जलजिवन मिशनच्या प्रकल्प संचालक नुतन सावंत, स्वच्छ भारत मिशनचे समाजशास्त्रज्ञ प्रकाश उमक, माहीती शिक्षण संवाद तज्ञ कृष्णकांत खानझोडे, स्वच्छता तज्ञ तृशांत शेंडे , गडचिरोली जिल्हा परिषदच्या स्वच्छ भारत मिशनचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक अमित मानुसमारे, स्वच्छता तज्ञ अमित पुंडे, गावचे सरंपच, ग्रामसेवक किशोर डपकस, कोरपना पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी विजय पेंदाम उपस्थित होते.