‘आई’ पर्यटन धोरणामुळे महिलांना उद्योजिका बनण्याची संधी

0
10
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

गोंदिया, दि.14 : पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आई महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. या धोरणामध्ये महिलांसाठी पर्यटन विकास धोरणाची पंचसुत्री जाहिर केली असून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सवलती दिल्या जाणार आहेत.

        पर्यटन संचालनालयामार्फत देण्यात येणारी प्रोत्साहन व सवलती :- पर्यटन क्षेत्रातील महिला उद्योजकाचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीचा व त्यांनी चालविलेला 10 पर्यटन व्यवसायांना (होमस्टे, हॉटेल, रेस्टॉरेंट, टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल कॅराव्हॅन, बिच शॅक, साहसी पर्यटन (जमीन, हवा, जल), पर्यटक सुविधा केंद्र, कृषी पर्यटन केंद्र, होम स्टे, बी ॲन्ड बी, रिसार्ट, मोटेल, हाऊस बोट, टेंट, ट्री हाऊस, पर्यटन व्हिला एजन्सी इत्यादी.

        पर्यटन व्यवसाय उभारणीसाठी मान्यता प्राप्त बँकामार्फत घेतलेल्या 15 लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याजाची रक्कम 12 टक्के मर्यादेत त्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात पुर्ण कर्ज परतफेड होईपर्यंत किंवा 7 वर्षे कालावधीपर्यंत किंवा व्याजाची रक्कम 4.5 लक्ष रुपयाच्या मर्यादेपर्यंत, या तीन पर्यायापैकी जे प्रथम घडेल तोपर्यंत, दरमहा खालील अटींच्या अधिक राहून जमा करण्यात येईल.

       पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असला पाहिजे. पर्यटन व्यवसाय महिलांच्या मालकीच्या व त्यांनी चालविलेला असला पाहिजे. महिलांच्या मालकीच्या हॉटेल/ रेस्टॉरेंटमध्ये 50 टक्के व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक राहील. महिलांच्या मालकीच्या टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल एजन्सीमध्ये 50 टक्के कर्मचारी महिला असणे आवश्यक राहील. पर्यटन व्यवसायाकरीता आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त असाव्यात. कर्जाचे हप्ते वेळेत भरले पाहिजे.

        नागपूर विभागातील सर्व महिला उद्योजकांनी जे हॉटेल, रिसॉर्ट, होम स्टे, कृषी पर्यटन केंद्र, साहसी पर्यटन केंद्र, उपहारगृह, टुर गाईड, टुर ऑपरेटर अशा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या/ नविन व्यवसाय करु इच्छीत असलेल्या महिला उद्योजकानी व्याजाचा परतावा घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज करण्याचे आवाहन उपसंचालक प्रशात सवाई यांनी केले आहे.