चिचगड पोलीसांची कारवाई:- कत्तलीसाठी जाणारी ३२ जनावरांची केली सुटका १०लाखाचा मुददेमाल जप्त

0
40

गोंदिया,२४ फेब्रुवारी:- चिचगड पोलीस ठाणेंतर्गत अवैधरित्या जनावरांची वाहतूक करणार्या कंटेनरला ताब्यात घेत 32 जनावरांसह 10 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्याची धडाकेबाज कारवाई चिचगड पोलिसांनी 23 फेबुवारी रात्री नाकाबंदी दरम्यान केली.

गोंदिया जिल्हयातील पोलीस स्टेशन चिचगड हददीत अवैधरित्या चालनारे धंदे व बेकायदेशीर धंदे करणा-यावर कारवाई करण्याचे तसेच जिल्हया तील अवैध्द धंदयाचे समुळ उच्चाटन व आळा घालण्या करीता पोलीस अधिक्षक निखील पिंगळे यांनी याबाबत आदेशित केले होते.

त्या अनुषंगाने चिचगड पोलीसांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे चिचगड ते देवरीकडे जाणार्या नवेगावबांध टी-पाँईट डांबरीरोडवर रात्रीदरम्यान नाकाबंदी करुन २३.१५ वा. दरम्यान छापा कारवाई केले असता, अशोक लेलँड कंपनीचा कंटेनर ट्रक क्र.टी.सी.१२/यु.बी.६०३३ वाहन मिळुन आले.सदर कंटेनरच्या डाल्याची पाहणी केली असता डाल्यामध्ये एकुण ३२ नग गोवंश जातीचे जनावरे कोणतेही प्रकारची हालचाल न करता निर्दयतेने कोंबलेल्या स्थितीत दिसुन आल्याने अशोक लेलँड कंपनीचा कंटेनर ट्रक किंमती ९०००००/-रु व ३२ नग गोवंश जातीचे पाळीव जनावरे किं. १,६०,०००/-रु. असा एकुण १०,६०,०००/- रु. चा मुददेमाल जप्त करण्यात आलेला आहे.कंटेनर मधील जनावरे सुरक्षेच्या दृष्टीने व त्यांच्या चारापाण्याची व्यवस्था व्हावी याकरीता सुकृत गौशाला कल्याणकारी संस्था खैरी पो. पिंपळगाव ता. लाखनी जि. भंडारा येथे दाखल करण्यात आलेली आहेत. सदर प्रकरणात अशोक लेलँड कंपनीचा कंटेनर ट्रक क्र. टी. सी. १२/ यु.बी. ६०३३ चा चालक व सहकारी आरोपी जाहीर गलीब बेग वय ३० वर्षे रा.वार्ड नं.१४ पठाणपुरा ता. मुर्तीजापुर जि.अकोला व मोहम्मद रिजवान मोहम्मद मुस्तफा वय ४३ वर्षे रा.घर क्र.१२२ ईटा भटटा चौक वंदेवी नगर यशोधरा पोलीस स्टेशन ता.जि. नागपुर विरुध्द पोलीस ठाणे चिचगड येथे कलम ११(१) (ड ) प्रा.णी.वा.का. सहकलम ५ (अ), ६, ९ (अ) महाराष्ट्र पशुसंवर्धन अधि, १९७६ सहकलम ११९ मु. पो. का. कलम ६६ / १९२ मो.वा.का. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पुढील तपास व कायदेशीर कारवाई पोलीस स्टेशन चिचगड येथील पोलीस करीत आहेत.

सदरची कारवाई  पोलीस अधिक्षकनिखील पिंगळे,अपर पोलीस अधिक्षक गोंदिया कॅम्प देवरी अशोक बनकर यांच्या आदेशान्वये उपविभागीय पोलीस अधिकारी देवरी संकेत देवळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस स्टेशन चिचगडचे ठाणेदार स.पो.नि. शरद पाटील, पो. हवा. ब्रिजलाल मरसकोल्हे, ना.पो.शि. कमलेश शहारे, ना.पो.शि.अमित मेंढे, पो. शि. संदीप तांदळे यांनी केलेली आहे.