साडे पाच लाख बक्षिस असलेल्या दोन जहाल महिला माओवादी व एका जनमिलिशीयास अटक

0
10

श्व् महाराष्ट्र शासनाने जाहिर केले होते एकुण 5.50 लाख रुपयांचे बक्षिस

गडचिरोली,दि.०७- फेब्राुवारी ते मे दरम्यान माओवादी टीसीओसी कालावधी साजरा करतात. याच टीसीओसी कालावधीच्या तसेच आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक – 2024 च्या पाश्र्वभूमीवर गडचिरोली पोलीस दलाने सुरक्षा दलांविरुद्धच्या अनेक हिंसक घटनांमध्ये सक्रिय सहभाग असलेल्या दोन जहाल महिला माओवाद्यास व टिटोळा गावच्या पोलीस पाटलाच्या हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या एका जनमिलिशीयास आज दिनांक 07/04/2024 रोजी अटक केले.त्यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने साडेपाच लाख रुपयाचे बक्षिस जाहीर करण्यात आले होते.
आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पाश्र्वभूमीवर विघातक कृत्य करण्याच्या तसेच सुरक्षा दलाच्या हालचालींचा आढावा घेण्याच्या हेतूने जहाल महिला माओवादी नामे 1) काजल ऊर्फ सिंधू गावडे, वय 28 वर्षे, रा. कचलेर तह. एटापल्ली, जि. गडचिरोली व 2) गीता ऊर्फ सुकली कोरचा, वय 31 वर्षे, रा. रामनटोला, तह. एटापल्ली जि. गडचिरोली ह्रा गडचिरोली-कांकेर (छ.ग.) सिमेवरील पोस्टे पिपली बुर्गी हद्दीतील मौजा जवेली जंगल परिसरात संशयितरित्या फिरत आहेत. अशा मिळालेल्या गोपनिय माहितीच्या आधारे विशेष अभियान पथकाचे जवान, पोस्टे पिपली बुर्गी पोस्ट पार्टीचे जवान तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस बल जी -192 बटा. च्या जवानांनी सदर जंगल परिसरात माओवादविरोधी अभियान राबवून त्यांना ताब्यात घेतले. अधिक तपासात असे दिसून आले की, सन 2020 साली मौजा कोपर्शी – पोयारकोटी जंगल परिसरात पोलीस – माओवादी चकमक झाली ज्यात गडचिरोली पोलीस दलातील एक अधिकारी व एक जवान शहिद झाले होते. सदर चकमकीत त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना सदर चकमकीच्या अनुषंगाने पोस्टे भामरागड येथे दाखल अप. क्र. 19/2020 कलम 302, 307, 353, 332, 143, 147, 148, 149, 120 (ब) भादवि, सहकलम 5/27, 5/28 भाहका, 3,4 भास्फोका मध्ये अटक करण्यात आलेली आहे.

यासोबतच मागील वर्षी सन 2023 मध्ये मौजा टिटोळा ते पामाजीगुडा जंगल परिसरात झालेल्या माहे नोव्हेंबर 2023 मध्ये टिटोळा पोलीस पाटीलाच्या हत्येच्या अनुषंगाने पोस्टे एटापल्ली येथे दाखल गुन्ह्रातील पाहिजे असलेला आरोपी जनमिलिशीया नामे पिसा पांडू नरोटे, रा. झारेवाडा, तह. एटापल्ली, जि. गडचिरोली हा गुन्हा घडल्यापासून फरार होता. तो गिलनगुडा जंगल परिसरात लपून बसलेला असल्याच्या मिळालेल्या गोपनिय माहितीच्या आधारे पोस्टे गट्टा (जां.) पोस्ट पार्टी व केंद्रीय राखीव पोलीस बल ई -191 बटा. च्या जवानांनी विशेष अभियान राबवून त्यास पोस्टे एटापल्ली येथे दाखल अप. क्र. 76/2023 कलम 302, 364, 143, 147, 148, 149, 120 (ब) भादवि. सहकलम 3/25 भाहका, 135 मपोका या गुन्ह्रामध्ये आज रोजी ताब्यात घेऊन अटक करण्याची प्रक्रिया चालु आहे.

अटक जहाल महिला माओवाद्यंाबाबत माहिती

1) नामे काजल ऊर्फ सिंधू गावडे
 दलममधील कार्यकाळ

श्व् सन 2012 मध्ये प्लाटुन क्र. 55 मध्ये सदस्य या पदावर भरती होऊन सन 2019 पर्यंत कार्यरत होती.
श्व् सन 2019 मध्ये कंपनी क्र. 04 मध्ये बदली होऊन सन 2020 पर्यंत सदस्य पदावर कार्यरत होती.
श्व् सन 2020 पासुन डीव्हीसी (डिव्हीजनल कमीटी) स्टाफ टीम/प्रेस टीम मध्ये सदस्य पदावर आतापर्यंत कार्यरत होती.

 कार्यकाळात केलेले गुन्हे

 चकमक – 07

 सन 2019 मध्ये मौजा नारकसा जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.
 सन 2019 मध्ये मौजा दराची सिंदेसुर जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.
 सन 2019 मध्ये मौजा बोधीनटोला जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.
 सन 2020 मध्ये मौजा किसनेली पहाडी जंगल परिसरात गडचिरोली पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.
 सन 2021 मध्ये मौजा फुलकोडो जंगल परिसरात गडचिरोली पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.
 सन 2021 मध्ये मौजा खोब्राामेंढा जंगल परिसरात गडचिरोली पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.
 सन 2021 मध्ये मौजा मोरचूल जंगल परिसरात गडचिरोली पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.

 इतर – 02

 सन 2019 मध्ये मौजा कनेली जंगल परिसरातील जमिनीत स्फोटके पुरुन ठेवण्यात तिचा प्रत्यक्ष सहभाग होता.
 सन 2019 मध्ये मौजा पुसेर साखरदेव जंगल परिसरातील जमिनीत स्फोटके पुरुन ठेवण्यात तिचा प्रत्यक्ष सहभाग होता.

2) नामे गीता ऊर्फ सुकली कोरचा
 दलममधील कार्यकाळ

श्व् सन 2018 मध्ये भामरागड दलममध्ये सदस्य पदावर भरती होऊन माहे सप्टेंबर 2020 पर्यंत कार्यरत होती.
श्व् माहे सप्टेंबर 2020 मध्ये माड एरीया मध्ये बदली होऊन सदस्य पदावर आतापर्यंत कार्यरत होती.

 कार्यकाळात केलेले गुन्हे

 चकमक – 03

 सन 2019 मध्ये मौजा मोरोमेट्टा – नेलगंुंडा जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.
 सन 2020 मध्ये कोपर्शी-पोयारकोटी जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता. यामध्ये चकमकीमध्ये गडचिरोली पोलीस दलातील एक अधिकारी व एक जवान शहिद झाले होते.
 सन 2021 मध्ये कोपर्शी जंगल परिसरात पोलीसांसोबत झालेल्या चकमकीमध्ये तिचा सहभाग होता.

 खुन – 02

 सन 2020 मध्ये मौजा कोठी येथे झालेल्या एका पोलीस जवानाच्या हत्येमध्ये तिचा प्रत्यक्ष सहभाग होता.
 सन 2021 मध्ये कोठी ते भामरागड रोडवर झालेल्या एका निरपराध इसमाच्या हत्येमध्ये तिचा सहभाग होता.

3) जनमिलिशीया नामे पिसा पांडू नरोटे
 दलममधील कार्यकाळ

श्व् सन 2018 पासुन गावात राहुन जनमिलिशीया म्हणून माओवाद्यांसाठी राशन आणून देणे, सेंट्री ड¬ुटी करणे, माओवाद्यांचे हत्यार लपवून सुरक्षीत ठिकाणी ठेवणे, निरपराध इसमांचे खून करण्याआधी रेकी करुन त्याची माहिती माओवाद्यास पुरविणे, पोलीस पार्टीबद्दल माहिती देणे तसेच माओवाद्यांचे पत्रके जनतेपर्यत पोहचविणे व इतर काम करीत होता.
श्व् सन 2021 पासून जनमिलिशीया कमांडर म्हणून काम करीत होता.

 कार्यकाळात केलेले गुन्हे

 खुन – 03

 सन 2022 मध्ये झारेवाडा येथील निरपराध इसमाच्या खुनात त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग होता.
 सन 2022 मध्ये गोरगुट्टा येथील निरपराध इसमाच्या खुनात त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग होता.
 सन 2023 मध्ये मौजा टिटोळा ते पामाजीगुडा जंगल परिसरात झालेल्या टिटोळा पोलीस पाटलाच्या हत्येमध्ये त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग होता.

 इतर – 01

 सन 2019 मधील लोकसभा निवडणूकीदरम्यान मौजा टिटोळा गावात स्फोटके जमिनीत पुरुन ठेवण्यात माओवाद्यांना मदत केली होती.

 शासनाने जाहिर केलेले बक्षिस.

 महाराष्ट्र शासनाने काजल ऊर्फ सिंधू गावडे हिच्या अटकेवर 02 लाख रूपयाचे बक्षीस जाहिर केले होते.
 महाराष्ट्र शासनाने गीता ऊर्फ सुकली कोरचा हिच्या अटकेवर 02 लाख रूपयाचे बक्षीस जाहिर केले होते.
 महाराष्ट्र शासनाने पिसा पांडू नरोटे याचे अटकेवर 1.5 लाख रूपयाचे बक्षीस जाहिर केले होते.

गडचिरोली पोलीस दलाच्या प्रभावी कारवाईमुळे माहे जानेवारी 2022 ते आतापर्यंत एकुण 77 माओवाद्यांना अटक करण्यात गडचिरोली पोलीस दलास यश आलेले आहे. सदरच्या दोन्ही कारवाया पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल ,अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) यतिश देशमुख ,अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) कुमार चिंता,अपर पोलीस अधीक्षक, अहेरी एम. रमेश , यांचे मार्गदर्शनाखाली सीआरपीएफचे ई-191 बटा. चे असीस्टंट कमांडेन्ट मोहित कुमार, सीआरपीएफ जी-192 बटा. चे असीस्टंट कमांडेन्ट दिपक दास, पोस्टे पिपली बुर्गीचे प्रभारी अधिकारी वैभव रुपवते, पोस्टे गट्टा (जां.) चे प्रभारी अधिकारी चेतन परदेशी तसेच विशेष अभियान पथकाच्या जवानांनी पार पडली. तसेच पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी माओवाद्यांना माओवादाची हिंसक वाट सोडुन आत्मसमर्पण करुन सन्मानाने जीवन जगण्याचे आवाहन केले आहे.