शिष्यवृत्ती अर्ज मंजुरीसाठी 31 मे पर्यंत मुदतवाढ

0
19

·         महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज तातडीने मंजुरीसाठी सादर करावे

भंडारा, दि. 23 : सन 2021-2022 या वर्षातील शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याचे व पात्र अर्जास मंजुरी देण्याचे कामकाज सद्यस्थितीत सुरु आहे. अर्ज नोंदणीकृत करणे व पात्र अर्जास मंजुरी देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे तसेच अंतिम मुदत 31 मे, 2022 पर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानितविनाअनुदानितकायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी विहित मुदतीत पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजुरीसाठी सादर करावेतअसे आवाहन समाज कल्याण, कार्यालय भंडारा यांनी केले आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर सन 2021-2022 या वर्षासाठीचे अनुसूचित जातीविजाभजविमाप्रतसेच इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे भारत सरकार शिष्यवृत्तीशिक्षण शुल्कपरीक्षा शुल्कराजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित दिसून येत आहेत. महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी मंजूर न केल्याने सहाय्यक आयुक्तसमाज कल्याण कार्यालयास मंजुरीची कार्यवाही करता येत नाही. शासनाकडून विहित मुदतीत अर्ज नोंदणी करणे व मंजुरी देण्याची कार्यवाही होणार असल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित राहणार नाहीयाची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

ज्या महाविद्यालयाकडून महाडीबीटीवर निश्चित करुन देण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार कार्यवाही होणार नाही अशा महाविद्यालयाचे प्राचार्यावर जबाबदारी निश्चित करुन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. त्यामुळे विहित मुदतीत पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजुरीसाठी सादर करावेतअसे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्तसमाज कल्याणभंडारा पत्ताडॅा.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन भंडारादुरध्वनी क्र. 07184-295257  वर संपर्क साधावा