कु.मायावती शुक्रवारी भंडा-यांत

0
9
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

महाराष्ट्र विधानसभेच्या १५ ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बहुजन समाज पक्षाच्या राष्ट्रीङ्म नेत्ङ्मा कु.मायावती ङ्मांच्ङ्मा जाहीर सभेचे आङ्मोजन भंडारा ङ्मेथील दसरा मैदानात शुक्रवारी १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता करण्ङ्मात आले आहे.ङ्मा सभेत भंडारा ङ्मेथील बसप उमदवार देवांगणा गाढवे,गोंदिङ्माचे उमदावर ङ्मोगेश(मम)बनसोड,अर्जुनी मरगावचे डॉ.भिमराव मश्राम,तिरोड्याचे दिपक हिरापुरे आदी उमदवारांच्ङ्मा सङ्मुक्त जाहीर सभेला मर्गदर्शन करणार आहेत.