कुशल वक्तृत्व आणि संघटन कौशल्ङ्म असलेला उमेदवार

0
14
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

तिरोडा-तिरोडा विधानसभा ‘तदारसंघाच्ङ्मा ङ्मेत्ङ्मा १५ ऑ्नटोंबरला होऊ घातलेल्ङ्मा निवडणुकीकरिता ङ्मावेळी सर्वच राजकीङ्म पक्ष स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले आहेत.ङ्मातही ङ्मा ‘तदारसंघात जिल्हा परिषदेच्ङ्मा सत्तेत सहभागी राहिले उ‘ेदवार रिंगणात आहेत त्ङ्मातही काँग्रेसने पक्षाने कुशल वक्तृत्व आणि संघटनकौशल्ङ्माची जाण असलेल्ङ्मा पी.जी.कटरे ङ्मांना उ‘ेदवारी दिली आहे.पी.जी.कटरे नाव हे गोंदिङ्मा जिल्ह्यातच नव्हे तर भंडारा जिल्ह्यातही परिचित असून काँग्रेससोबतच विरोधी पक्ष असलेल्ङ्मा भाजप व राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्ङ्मा नेत्ङ्मांना सुध्दा कटरे ङ्मांच्ङ्मा काङ्र्माची चांगलीच जाणीव आहे.
ग्रा‘पंचाङ्मतीपासून आपल्ङ्मा राजकीङ्म प्रवासाला सुरवात करणारे पी.जी.कटरे ङ्मांनी सुरवातीपासूनच काँग्रेस पक्षाशी नाळजुडवून ठेवली.विशेष म्हणजे प्रङ्कुल पटेल काँग्रेस ‘ध्ङ्मे असताना आणि राष्ट्रवादीत गेल्ङ्मानंतरही त्ङ्मांच्ङ्मा प्रचाराची धुरा आघाडीचा पदाधिकारी म्हणून तिरोडा ‘तदारसंघात ङ्मशस्वीपणे हाताळल्ङ्माने राष्ट्रवादीतही त्ङ्मांची चांगलीच ओळख असून त्ङ्मांना ङ्मा ओळखीचा लाभ ‘िळण्ङ्माची श्नङ्मता वर्तविली जात आहे.
गोरेगाव तालु्नङ्मातील हिरडा‘ाली ङ्मा गावी जन्‘लेले पी.जी.कटरे हे तालु्नङ्मातील राजकारणात ‘हत्त्वाचे नाव असून त्ङ्मांनी सोनी जिल्हा परिषद ‘तदारसंघातून जिल्हा परिषद सदस्ङ्म म्हणून २००५ ‘ध्ङ्मे निवडून गेल्ङ्मानंतर अडीचवर्ष बांधका‘ व अर्थ सभापतीचे पद काँग्रेसच्ङ्मावतीने ‘िळाले.जिल्हा परिषद अस्तित्वात ङ्मेऊन जे‘ते‘ पाच वर्षाचा कालावधी त्ङ्मातही क‘ी अधिकारी संख्ङ्मा असताना त्ङ्मांनी बांधका‘ विभागाची ङ्मशस्वी धुरा सांभाळत विकास का‘ांना सुरुवात केली होती.
बांधका‘ सभापती असतानाच जिल्हा परिषदेच्ङ्मा प्रशासकीङ्म इ‘ारतीचे लोकार्पण तत्कालीन ‘ुख्ङ्म‘ंत्री विलासराव देश‘ुख व ग्रा‘विकास ‘ंत्री विजङ्मqसह ‘ोहिते पाटील ङ्मांच्ङ्मा हस्ते करवून घेण्ङ्मासाठी त्ङ्मांनी आपल्ङ्मा सहकारी पदाधिकारी व काँग्रेस नेत्ङ्मांना सोबत घेऊन केला होता.सभापतिपदावर असताना त्ङ्मांना रस्ते आणि विविध का‘ाच्ङ्मा ‘ाध्ङ्म‘ातून त्ङ्मांनी गावपातळीवरील रस्ते जोडण्ङ्मासाठी पंतप्रधान ग्रा‘सडक ङ्मोजना जिल्ह्यात त्ङ्मांच्ङ्माच काङ्र्मकाळात प्रभावीपणे राबविण्ङ्मात आली होती. त्ङ्मानंतर २०१० ‘ध्ङ्मे झालेल्ङ्मा जिल्हा परिषदेच्ङ्मा निवडणुकीत ‘ात्र त्ङ्मांचा गणखैरा जिल्हा परिषद क्षेत्रातून अवघ्ङ्मा १ ‘ताने पराभव झाला होता. त्ङ्मा पराभवानंतरही त्ङ्मांनी ‘ात्र पक्षाच्ङ्मा का‘ाला बळ दिले.
विधानसभा निवडणुकीच्ङ्मा पाश्र्वभू‘ीवर पक्षाने दिलेल्ङ्मा आदेशाचे पालन करीत २३ जिल्हा परिषद ‘तदारसंघा‘ध्ङ्मे त्ङ्मांनी काँग्रेस पक्षाच्ङ्मा जिल्हा परिषद क्षेत्रनिहाङ्म बैठका घेऊन काँग्रेसच्ङ्मा संघटनेला बळकट करण्ङ्मावर भर दिला.अशा ङ्मा उ‘द्या उ‘ेदवाराला काँग्रेसने उ‘ेदवारी दिल्ङ्माने तिरोडा ‘तदारसंघात उत्साह दिसून ङ्मेत आहे.
विशेष म्हणजे भाजप राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षात बंडखोरी असताना ‘ात्र काँग्रेससंघटीत असून १५ वर्षानंतर ङ्मा विधानसभा ‘तदारसंघात पंजा निवडणूक चिन्ह पुन्हा ‘तदारास‘ोर ङ्मेणार आहे.ङ्मा पंज्ङ्माला पी.जी.कटरे आणि त्ङ्मांचे सहकारी नेते ‘तदारसंघातील प्रत्ङ्मेक गावखेड्यापङ्र्मंतच नव्हे घराघरापङ्र्मंत कसे पोचवून ङ्मा निवडणुकीत काँग्रेसला जिवंत करतात ङ्माकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.