जिल्ह्यातील सर्व मुख्यालय ठिकाणी मिळणार हक्कलेख निक्षेप सुविधा

0
48

• जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकाराने प्रलंबीत प्रश्न निकाली

गोंदिया,दि.10 : राज्यात गोंदिया जिल्ह्याची ओळख धानाचा कोठार म्हणून आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा मुख्य
व्यवसाय हा भात गिरणी (राईस मिल) आहे. जिल्हा निर्मितीपासून उद्योजकांसाठी हक्कलेख निक्षेप सुविधा उपलब्ध
नसल्यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना इतर जिल्ह्यात जावे लागत होते. उद्योजकांच्या सुविधेसाठी जिल्हाधिकारी
नयना गुंडे यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील सर्व मुख्यालय ठिकाणी व्यवसायाकरीता हक्कलेख निक्षेप सुविधा नुकतीच
सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व
उद्योजक व नागरिकांना केले आहे.
व्यवसायामधील अडीअडचणी दूर करण्यासाठी राईस मिलर्स असोसिएशन गोंदिया यांनी सदर बाब
जिल्हाधिकारी यांच्या लक्षात आणून दिली होती. तसेच दस्त मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम 1882 पासून सदर
सुविधा जिल्ह्यात उपलब्ध नव्हती. सन 1999 मध्ये गोंदिया जिल्ह्याची निर्मीती झाली असून जिल्ह्यातील
नागरिकांना/व्यवसायिकांना हक्कलेख निक्षेप सुविधेसाठी भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात जावे लागत होते. परंतू
जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांच्या पुढाकाराने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डिकर यांनी
अधिनियमात अधिक्रमण करुन गोंदिया जिल्हा व सर्व तालुका मुख्यालयाचा समावेश केला असून जिल्ह्यातील राईस
मिलर्स यांनी जिल्हा प्रशासनाचे विशेष आभार मानले आहे. सदर सुविधेमुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना चालना
मिळणार अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, प्रभारी सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-2) सरिता पराते, आपत्ती
व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे, राईस मिलर्स असोसिएशन गोंदियाचे अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकारी उपस्थित
होते.
पूर्वी कर्ज व्यवहारांकरीता निष्पादीत होणारा हक्कलेख निक्षेपाचा दस्त (Equitable Mortgage) मालमत्ता
हस्तांतरण अधिनियम 1882 चे कलम 58 (फ) नुसार अधिसूचित केलेल्या शहरांमध्येच करता येत होते. त्यामध्ये
गोंदिया शहर व जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. त्यामुळे गोंदियामधील रहिवाश्यांना व व्यापाऱ्यांना इतर शहरांमध्ये
जावे लागत होते व ते त्यांना फार गैरसोईचे ठरत होते.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी याबाबत 6 सप्टेंबर 2021 रोजी नविन अधिसूचना निर्गमीत
केली असून या अधिसूचनेनुसार याबाबतीत काढलेल्या आधीच्या सर्व अधिसूचना, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण
करुन वरील अधिनियमाच्या कलम 58 च्या खंड (च) च्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नगरे, गावे, तालुके
आणि जिल्हे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
अशाप्रकारे गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश त्यात झालेला असल्यामुळे गोंदियामधील रहिवाश्यांना व व्यापाऱ्यांना
कर्जाकरीतांचे हक्कलेख निक्षेप दस्तांसाठी (Equitable Mortgage) इतर जिल्ह्यात जाण्याची आवश्यकता राहिलेली
नसून असे व्यवहार गोंदिया जिल्ह्यामध्ये बँकेतच करता येतील. त्यामुळे येथील रहिवाश्यांना व व्यापाऱ्यांना ते फार
सोईचे ठरणार आहे. तरी सर्व संबंधितांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुद्रांक जिल्हाधिकारी आर.बी.मुळे यांनी
केले आहे.