आदिवासी उमेदवारांसाठी स्पर्धा परीक्षा पुर्व प्रशिक्षण 24 नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज आमंत्रित

0
5

   गोंदिया, दि.3 : स्पर्धापूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून आदिवासी उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास विभागाच्या देवरी कार्यालयामार्फत माहिती व मार्गदर्शन दिल्या जाते. स्पर्धापूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आदिवासी जमातीमधील उमेदवारांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याने प्रामुख्याने आदिवासी बहुल परिसरात महाराष्ट्र शासनाने स्पर्धा परीक्षा पुर्व प्रशिक्षण योजना सुरु केलेली आहे.

        आदिवासी उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, देवरी कार्यालयाचे स्पर्धा परीक्षा माहिती व मार्गदर्शनाचे तिसरे सत्र दिनांक 1 डिसेंबर 2023 ते 15 मार्च 2024 या कालावधीसाठी घेण्यात येणार आहे. यासाठी आदिवासी जमातीमधील उमेदवारांनी अर्जासोबत शैक्षणिक पात्रता, शाळा सोडल्याचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्र यांच्या छायांकीत प्रतीसह कौशल्य विकास विभागाच्या देवरी कार्यालयात दिनांक 24 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत अर्ज सादर करावेत.

         योजनेचे स्वरुप व उमेदवारांच्या पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत. प्रशिक्षणार्थ्यांची शैक्षणिक व इतर पात्रता :- सदर प्रशिक्षणासाठी उमेदवार हा किमान दहावी उत्तीर्ण असावा. उच्च शैक्षणिक पात्रताधारक व टंकलेखक/संगणक/लघुलेखक परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारांस प्राधान्य. उमेदवार आदिवासी जमाती प्रवर्गातील असावा, स्त्री अथवा पुरुष दोन्ही पात्र आहेत. उमेदवारांचे वय किमान 18 वर्ष पूर्ण असावे. उमेदवार गोंदिया आणि भंडारा या दोन जिल्ह्यापैकी रहिवासी असावा. सदर उमेदवाराने वरील प्रशिक्षणाचा यापुर्वी लाभ घेतलेला नसावा. उमेदवाराजवळ रोजगार व स्वयंरोजगार (Employment) कार्यालयाचे ऑनलाईन नोंदणी कार्ड असावे. बँकेत खाते असलेल्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची व आधारकार्डची छायांकीत प्रत.

         प्रशिक्षण कालावधी तीन महिने पंधरा दिवस म्हणजेच दिनांक 1 डिसेंबर 2023 ते 15 मार्च 2024 असा असेल. निवड प्राप्त उमेदवारांना देवरी येथे राहण्याची व्यवस्था स्वत:च करावी लागेल. प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा 1 हजार रुपये विद्यावेतन देय राहील. असे देवरी येथील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी राजु माटे यांनी कळविले आहे.