वाहन परवाना देते वेळी लागणाऱ्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी डॉक्टरांनी नोंदणी करावी

0
30

गोंदिया – वाहन परवाना मिळविण्यासाठी लागणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र अर्जदारांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील वैद्यकीय व्यवसायीकांनी आवश्यक कागदपत्रांच्या मुळप्रतीसह www.sarathi.parivahan.gov.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करावी. त्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाद्वारे संबधीत डॉक्टरांच्या नावे युझर आयडी जारी करण्यात येईल, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
शासनाने आधार क्रमांकाचा वापर करुन फेसलेस सेवेचा लाभ घेण्याची तरतूद केली आहे. त्यान्वये अर्जदारास घरबसल्या शिकाऊ अनुज्ञप्तीची चाचणी देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून या चाचणीत उत्तीर्ण होवून त्यास घरबसल्या शिकाऊ अनुज्ञप्तीची प्रिंट मिळणार आहे. त्यामुळे नागरीकांना कार्यालयात येण्याची आवश्यकता नाही व
त्यांच्या वेळेमध्ये बचत होणार आहे.
त्याचप्रमाणे मोटार वाहन कायदा व अनुषंगीक नियमांमध्ये नमूद अनुज्ञप्ती विषयक कामासाठी आवश्यक नमूना १ (अ) हे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सुध्दा पात्र डॉक्टरांमार्फत (नोंदणीकृत एमबीबीएस वैद्यकीय व्यवसायीक) ऑनलाईन पध्दतीने ०१ ऑक्टोबर २०२१ पासून देण्याची सुविधा राष्ट्रीय सुचना केन्द्रामार्फत विकसीत करण्यात आली असून याद्वारे अर्जदारांची तपासणी संबधित डॉक्टरामार्फत करण्यात येऊन नमूना १ (अ) अपलोड करण्यात येणार आहे. याकरिता जिल्हयातील पात्र डॉक्टरांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया यांच्याद्वारे आवश्यक कागदपत्र एमबीबीएस डिग्री, मेडीकल कॉन्सील ऑफ इंडियाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, क्लीनीक चे किमान चार फोटोग्राफ, ओळखपत्र ( उदा मतदान कार्ड, पॅन, आधार कार्ड, पासपोर्ट) इत्यादी प्रणालीवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या कार्यालयाद्वारे संबधीत डॉक्टरांच्या नावे युझर आयडी जारी करण्यात येईल. तरी संबधित वैद्यकीय व्यवसायीकांनी आवश्यक कागदपत्रांच्या मुळप्रतीसह www.sarathi.parivahan.gov.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करावे. याबाबत अधिक माहिती प्राप्त करण्याकरिता तसेच यासंबधी काही अडचण आल्यास त्याचे निराकरण करण्याकरिता उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील मोटार वाहन निरीक्षक, सहा. मोटार वाहन निरीक्षक यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे यांनी केले आहे.