राष्ट्रीयइंडियन मिलिटरी कॉलेजची प्रवेशपात्रतापरीक्षा 1 व 2 जून रोजी

0
13

मुंबई(विशेष प्रतिनिधी)राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, डेहराडून (उत्तरांचल)येथील प्रवेश पात्रता परीक्षा1 व 2 जून रोजी पुणे येथे घेण्यात येणारआहे. ही परीक्षा फक्त मुलांसाठीच आहे.

या परीक्षेसाठी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून यांच्या विहित नमुन्यातील आवेदन पत्रच स्वीकारली जाणार आहेत. अनुसूचित जाती/ जमातीसाठी 435 रुपये (जातीच्या दाखल्याच्या सत्यप्रतीसह) आणि जनरल संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 480रु.चा डिमांडड्राफ्ट स्टेट बँक ऑफइंडिया या बँकेच्या कमांडंट, आर.आय.एम.सी., डेहराडून, पेएबलॲटडेहराडून (तेलभवनबँक code no.01576) यांच्यानावे काढलेला असणे आवश्यक आहे.

परिपूर्ण भरलेली आवेदनपत्रे 31 मार्च पर्यंत आयुक्त, महाराष्ट्रराज्यपरीक्षापरिषद, 17डॉ.आंबेडकरमार्ग, पुणे-411001 यांच्याकडे स्वीकारण्यात येतील. त्यानंतर आलेली आवेदनपत्रे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारण्यात येणारनाहीत. 20 मे पर्यंत विद्यार्थाचे प्रवेश प्राप्त न झाल्यास या कार्यालयाचा दूरध्वनी क्र. 020-26123066/67, फॅक्सक्र. 020-26129919 या दूरध्वनीवरुन संपर्क साधावा. विद्यार्थांची प्रवेशपत्रे www.mscepune.inया परिषदेच्या संकेत स्थळावरुनही डाऊनलोड करता येतील.

आवेदनपत्र, माहिती पत्र व 5 वर्षाचा प्रश्नपत्रिका संच आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,17डॉ.आंबेडकर मार्ग, पुणे-1या कार्यालयाकडून किंवा ‘राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज’ डेहराडून, उत्तरांचल 248003 यांचे कडून प्राप्त होतील.

या परीक्षेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांचे वय1 जानेवारी 2016 रोजी11 वर्ष 6 महिनेपेक्षा कमी तर 13 वर्षापेक्षा अधिक नाही असे, विद्यार्थी या परीक्षेस पात्र समजण्यात येतील.विद्यार्थ्यांचा जन्म 2 जानेवारी 2003 ते1 जुलै 2004 या कालावधीत असावा. विद्यार्थी1 जानेवारी 2016 कोणत्याही मान्यता प्राप्त शाळेमध्ये इ.7 वीच्या वर्गात शिकत असावा किंवा7वीपास असावा. आवेदन पत्रासोबत राजपत्रित अधिकाऱ्यां मार्फत साक्षांकित करुन जन्म तारखेच्या व जातीच्या दाखल्याची (अनुसूचितजाती/जमातीसाठी) छायांकित प्रती व शाळेचे बोनाफाईड सर्टिफिकेट आणि अधिवासाच्या दाखल्याची सत्यप्रत दोन प्रतीत जोडणे आवश्यक आहे.

पात्रता परीक्षेचे वेळापत्रकपुढील प्रमाणे

1 जून 2015, सोमवार सकाळी 10 ते 12 (इंग्रजी -125 गुण),दुपारी 2 ते 3.30(गणित -200), 2 जून 2015, मंगळवार सकाळी 10ते 11 (सामान्यज्ञान-75 गुण).

परीक्षेसाठी इंग्रजी, गणित, आणि सामान्य ज्ञान यातीन विषयाचे लेखी पेपर असून यापैकीगणिताचा व सामान्य ज्ञानाचा पेपर इंग्रजी अथवा हिंदीमध्ये लिहिता येईल. गणित व सामान्य ज्ञानविषयांच्या प्रश्नपत्रिका इंग्रजी, हिंदी या भाषेत उपलब्ध होतील. लेखीपरीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती 6 ऑक्टोबर 2015 रोजी घेण्यात येतील, असे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी कळविले आहे.